Affald og biprodukter

Affald bliver til muligheder

Biomass.dk blev grundlagt i 2018 med det formål at etablere og håndtere store mængder biologiske biprodukter til fremstilling af grøn biogas. Biogas, der kan distribueres over hele Europa gennem det transeuropæiske gasnet.

Råvarehandel

Vores erfarne team i Biomass.dk udfører international råvarehandel på et højt fagligt niveau med en enorm variation af biprodukter. Primært skibsfragt (bulk- og tankskibe) og ad landevej.

Konceptet for Biomass.dk er:

Vi hjælper producenter af biologiske biprodukter og biologisk affald med værdiskabende genanvendelse af biprodukterne. Biprodukterne omdannes til råmaterialer til en anden industrisektor, f.eks. som ren og vedvarende energikilde i biogasindustrien, hvor bakterier omdanner produkterne til biogas, der efterfølgende renses op til naturgasstandard og pumpes ind i det transeuropæiske gasnet og anvendes som grøn vedvarende 0-emissionsenergikilde.

Vi hjælper industrier og biogasanlæg med råvarer, der kan omdannes til nye produkter, gødning, foder til husdyr eller energikilde i biogas eller kraftværker.

Biomass.dk har lagerfaciliteter til opbevaring af biomasser. Vi er i stand til at levere biomasser regelmæssigt.

Animalske biprodukter

Biologiske biprodukter med affaldskode

Råvarehandel