+45 7023 1060

Om BioMass.dk

Biomass.dk blev stiftet i 2018

Biomass.dk er stiftet i 2018 med det formål at etablere og varetage store mængder af organiske biprodukter, som kan bruges til grøn energi. Biogas kan distribueres i hele Europa via det trans europæisk naturgasnet.

Vores slogan om at gøre den enes affald til den andens råvarer, og det er der faktisk god forretning i for både biprodukt producent og brugeren af biprodukterne.

Biomass.dk er delvis ejet af verdens største private energiselskab, E.ON.

And under the slogan of  turning one industry´s by-products into another industry´s raw matherial – and guess what – there is money to be made in that. Biomass.dk is partowned by the world lagest private energi company E.On.