+45 7023 1060
  • Dansk
  • English
  • German

Jens R. Schrøder

CEO, direktør

Jens er stifter, direktør og medejer af Biomass.dk. Han har over 25 års erfaring med genanvendelse af biprodukter fra både fødevarer- og farmaceutiske industri.

Jens var divisionsdirektør i Hededanmark i over 12 år, hvor han var ansvarlig for håndteringen af med mere end 500.000 ton biprodukter årligt i Nordeuropa og Skandinavien.

Jens taler flydende engelsk og dansk og er god til tysk.

jsc@biomass.dk
+45 21767097

Jan Kronholm

Projektleder

Jan er projektleder hos Biomass.dk. Han har arbejdet for Hededanmark i over 15 år. Han har mere end 20 års erfaring i at handle med og håndtering af biomasser, og han sikrer kunderne det optimale inden for logistik og shipping.

Jan taler flydende tysk og dansk og er god til engelsk.

jk@biomass.dk
+45 40178828

Thomas Byriel

Projektleder

Thomas er projektleder hos Biomass.dk. Han har været ansat hos Hededanmark i over ti år. Han har mere end 20 års erfaring med at håndtere organisk gødning inden for landbrugsindustrien, og han sørger for en optimal og upåklagelig og sikker håndtering af transporter, transportdokumenter, notificeringer, lagerhåndtering og logistik.

Thomas taler flydende dansk, er god til engelsk og behersker tysk.

tb@biomass.dk
+45 40852776

Allan Olsen

Civilingeniør i miljøteknologi

Allan er civilingeniør og vores ekspert inden for juridiske og miljømæssige sager. Han har over 20 års erfaring i at tage sig af juridiske og miljømæssige spørgsmål inden for miljø- og myndighedsmæssige spørgsmål i landsindustrien. Som afdelingsleder i LandboNord for det miljømæssige område har han haft ansvaret for alle sager, der omfatter lovgivningen. Han bidrager både med løsninger og ser altid nye muligheder vedrørende genanvendelse af biprodukter.

Allan taler flydende engelsk og dansk og er god til tysk.

ako@biomass.dk
+45 52266020

Ramus Bang

CFO. Økonomi-, kvalitets, IT- og administrationschef

Rasmus er vores CFO og har en Executive MBA. Rasmus har over ti års erfaring med økonomistyring og it-administration på ledelsesniveau.

Rasmus taler flydende engelsk og dansk og er god til tysk.

rb@biomass.dk
+45 30650406

Else Isbak

Regnskabsansvarlig

Else er bogholder og ansvarlig for alle ind- og udgående fakturaer.

eI@biomass.dk
+45 30650401