+45 7023 1060
  • Dansk
  • English
  • German

Biomasse

Biomass.dk er et dansk handels- og agentfirma, der handler internationalt med biprodukter fra mad-, fiske-, pharma-, og bioenergiindustrien.

Genanvendelse af vegetabilske og animalske biprodukter

Biprodukterne har en organisk oprindelse og kan både være vegetabilsk såvel som animalsk. Biprodukterne kan desuden være klassificeret som både normalt produkt eller som affald med tilhørende affaldskoder.

Produkterne afsættes til genanvendelse i forbindelse med gæringsprocessen, der sker i produktionen af biogas (med efterfølgende recirkulering af næringsstofferne), til gødning til landbrugsjord eller som foder.

Vi forbehandler biprodukterne

Biprodukterne kan være emballeret med papir, plastik eller metal. Biomass.dk råder over behandlingskapacitet, der kan forbehandle produkterne og adskille biproduktet fra emballagen, således at en optimal genanvendelse kan lykkes.

Biprodukterne kan eksempelvis være:

Biprodukterne transporteres med skib eller lastbil og vil som regel kunne certificeres efter EU’s bæredygtighedsdirektiv (direktiv 98/70/EC og 2009/28/EC)